Видавцем збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики» є Університет банківської справи.

Університет банківської справи зареєстрований у Державному реєстрі видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів друкованої продукції України та здійснює видавничу діяльність на підставі свідоцтва  ДК 109 від 04.07.2020 р. (раніше - ДК 5033 від 29.12.2015 р.).

До вересня 2015 року Університет входив до системи Національного банку України та був зареєстрований як видавець, що має право на здійснення видавничої діяльності (свідоцтво ДК 2872 від 11.06.2007 р.).

Редакційно-видавничі потужності та підрозділи видавця були розміщені у містах Львів, Харків та Черкаси.

 

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» був створений рішенням вченої ради Університету банківської справи у 2006 році та видавався до липня 2020 року на базі редакційно-видавничих потужностей університету у Харківському навчально-науковому інституті. У зв’язку із припиненням Харківського навчально-наукового інституту редакцію журналу переведено до головного редакційно-видавничого офісу Університету у місті Львові.

 

Університет здійснює видання 3 збірників наукових праць, орієнтованих на охоплення всіх вікових груп науковців для надання можливості повної реалізації їх творчого, наукового та інноваційного потенціалів, які входять до переліку фахових наукових видань України та представлені у міжнародних наукометричних базах:

«Вісник Університету банківської справи»;

«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»;

«Фінансовий простір» (електронне видання).