Опубліковано: 2021-11-08

ВПЛИВ ОПЕРАЦІЙ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ НА ЗРОСТАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ БАНКІВ

Л. Примостка, Н. Пантєлєєва, І. Краснова, В. Лавренюк, О. Литвиненко

45-54

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЧАС КРИЗИ COVID-19: ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ

Ю. Стрільчук, К. Черкашина, І. Краснова, С. Аржевітін, Т. Семененко

55-64

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІЄРАРХІЇ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ НА КАДРОВУ БЕЗПЕКУ БАНКІВ

З. Живко, O. Воронка, В. Бліхар, I. Руда, Л. Кухарська

76-89

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ДИСБАЛАНСІВ

О. Рожко, Ю. Сафонов , Є. Баженков , Л. Ємельяненко , Є. Бридун

99-109

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

М. Проданчук, М. Тріпак , Л. Гуцаленко , Л. Миськів , Н. Шевчук

110-119

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ЯКІСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

М. Боровик , М. Новікова , О. Козирєва, О. Красноносова , М. Волкова

127-134

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

В. Маргасова, I. Ружицький, Н. Ткаленко , Т. Шестаковська , О. Михайловська

135-144

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОЮ ІНДУСТРІЄЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

О. Фатхутдінова, Н. Бажанова , C. Тищенко , Т. Чернишова , А. Осіпчук

184-190

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ВІДНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Н. Шмиголь, O. Гальцова, Д. Крилов, А. Семенов, K.

226-235

ПОВЕДІНКОВІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ БІЗНЕСУ І ПРОМИСЛОВОСТІ

Е. Терещенко, Н. Ушенко , М. Дєліні , М. Нестерова , О. Ложачевська , Н. Гончаренко

300-313

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОГНОЗ БАГАТОФАКТОРНОГО ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Згурська, Р. Дименко, Я. Ларіна, А. Федорченко, В. Залізко, С. Кубів

328-344

СТАРТАП ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н. Іванова, Д. Кучеренко , Т. Кузнецова, Н. Гуржій, Л. Лутай

389-398

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ: СВІТОВІ ОРІЄНТИРИ / УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Н. Рідей, T. Гоголь, В. Любарець, Ю. Земліна, Н. Родінова

418-428

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Берідзе, З. Бараник, І. Дашко, О. Гамова, С. Ткаченко

429-436

КЛАСТЕРНА ІНІЦІАТИВА ЯК ОСОБЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЄКТ: ЄВРОПЕЙСЬКА ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКИ

А. Євстахевич, І. Паризький, Н. Томчук-Пономаренко, О. Ярова, Б. Яциковський, A. Чухліб

475-483

ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

В. Лугова, А. Гуторов , Ю. Ярмоленко , Т. Іващенко , О. Гуторов , Ю. Бакун

514-523