Інформація для бібліотекарів

Представленість та індексування:

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлено в міжнародних інформаційних та науко- метричних базах даних:

Web of Science 

EBSCO (США)

Ulrich's Periodicals Directory (США)

- Index Copernicus (Польща)

CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

Google Scholar

ResearchBib (Японія)

- INFOBASE INDEX (Індія)

- Universal Imfact Factor (Австралія)

Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"