ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ І ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ: АНАЛІЗ КОРРЕЛЯЦІЇ ТА РЕГРЕСІЇ

Main Article Content

О. Барановський
М. Кужелєв
Д. Жерліцин
К. Сердюков
О. Сокирко

Анотація

Анотація. Перша криптовалюта народилася 2008 року. Уже сьогодні віртуальні фінансові активи та токени є значною частиною торгівлі на світових фінансових ринках. Ринкова капіталізація криптовалют у даний час становить більш ніж 600 мільярдів доларів США. Однак існує багато обговорень щодо функцій криптовалюти і співвідношення між цінами біткоїна і основними економічними показниками.


Тому метою роботи є статистичне обґрунтування впливу фундаментальних економічних показників на ринок віртуальних фінансових активів та можливості використання криптовалюти як інвестиційного активу.


Ця стаття базується на теоретичних засадах і методах економетричного аналізу; системного підходу для визначення основних інструментів і тенденцій розвитку світового фінансового ринку. Представлено кореляційні оцінки, регресійні моделі з парними та множинними змінними. Інструменти R-Studio є основними для оцінки якості та інтерпретації результатів для цих моделей.


Наведено результати кореляційного аналізу динаміки цін біткоїна в доларах США і змін у фондових показниках, індикаторах грошового ринку, тенденцій на ринку криптовалют, рівня фундаментальних економічних індикаторів розвитку США за період з 2014 до 2021 рр. Традиційні багатофакторні регресійні моделі використовуються для визначення рівня і значущості впливу окремих показників світового фондового ринку на ціну біткоїна в доларах США. Проведено порівняння рівня волатильності ключових інвестиційних фінансових активів на ринку криптовалют і фондових ринках.


Визначено рівень кореляційної залежності та складено регресійну модель впливу фундаментальних економічних показників і трендів фондового ринку на динаміку цін на ключові криптовалюти. Наведено висновки щодо тенденцій і проблем використання криптовалюти як інвестиційного активу з урахуванням рівня волатильності та прибутковості.


Реалізація отриманих результатів дозволяє уточнити економічну сутність криптовалюти як специфічного фінансового інструменту, а також вдосконалити наявні моделі інвестиційного менеджменту з урахуванням статистичних властивостей віртуальних фінансових активів.


Основним напрямом дальших досліджень є побудова моделей середньострокового прогнозування цін на ключові криптовалюти як інвестиційні активи в умовах змін світових фінансових ринків, що повинні враховувати фундаментальні економічні індикатори розвитку економіки світу, тренди на ключових фондових і товарних ринках.


Ключові слова: віртуальний фінансовий актив, криптовалюта, біткоїн, економетрична модель, фінансовий ринок, економічний індикатор, інвестиційний актив.


Формул: 3; рис.: 3; табл .: 3; бібл.: 31.


 

Article Details

Як цитувати
Барановський O., Кужелєв M., Жерліцин D., Сердюков K. ., & Сокирко O. . (2021). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ І ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ: АНАЛІЗ КОРРЕЛЯЦІЇ ТА РЕГРЕСІЇ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3(38), 249–261. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237454
Розділ
Моделі та технології обробки фінансової інформації

Посилання

Fantaccini, D., Nigmatullin, E. M., Suhanovskaya, V. N., & Ivliev, S. V. (2017). Vse, chto vy hoteli znat’ o modelirovanii bitkojna, no boyalis’ sprosit’. Ch. 2 [Everything you wanted to know about Bitcoin modeling, but were afraid to ask. Part 2]. Prikladnaya ekonometrika — Applied Econometrics, 1 (45), 5—28. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/vse-chto-vy-hoteli-znat-o-modelirovanii-bitkoyna-no-boyalis-sprosit-chast-2 [in Russian].

Fantaccini, D., Nigmatullin, E. M., Sukhanovskaya, V. N., & Ivliev, S. V. (2016). Vse, chto vy hoteli znat’ o modelirovanii bitkojna, no boyalis’ sprosit’. Ch. 1 [Everything you wanted to know about Bitcoin Simulation but were afraid to ask. Part 1]. Prikladnaya ekonometrika — Applied Econometrics, 4 (44)), 5—24. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/vse-chto-vy-hoteli-znat-o-modelirovanii-bitkoyna-no-boyalis-sprosit-chast-i [in Russian].

Aghion, P., Bacchetta, P., Ranciere, R., & Rogoff, K. (2009). Exchange rate volatility and productivity growth: The role of financial development. Journal of Monetary Economics, 56 (4), 494—513. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2009.03.015.

Baranovskyi, O. I., Kuzheliev, M. O., Zherlitsyn, D. M., Sokyrko, O. S., & Nechyporenko, A. V. (2019). Econometric models of monetary policy effectiveness in Ukraine. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, 3 (30), 226—235. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179546.

Choudhry, T., Ul Hassan, S. S., & Papadimitriou, F. I. (2014). UK imports, third country effect and the global financial crisis: Evidence from the asymmetric ARDL method. International Review of Financial Analysis, 32, 199—208. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.11.003.

CoinMarketCap. (2021). Pice-tracking website for cryptoassets in the rapidly growing cryptocurrency space. Retrieved from https://coinmarketcap.com.

da Silva, A. C., Maganini, N. D., & de Almeida, E. F. (2018). Multifractal analysis of Bitcoin market. Physica a-Statistical Mechanics and Its Applications, 512, 954—967. https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.08.076.

Derbentseva, V., Babenko, V., Khrustalevc, K., Obruchd, H., & Khrustalova, S. (2021). Comparative performance of machine learning ensemble algorithms for forecasting cryptocurrency prices. International Journal of Engineering. Vol. 34, 1, 140—148. Retrieved from http://www.ije.ir/article_122162.html.

Baur, D. G., Hong, KiHoon, Lee, A. D. (2018). Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 54, 177—189. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.004.

FRED. (2021). Federal Reserve Economic Data since 1991. Retrieved from https://fred.stlouisfed.org.

Garcia, D., Tessone, C. J., Mavrodiev, P., & Perony, N. (2014). The digital traces of bubbles: feedback cycles between socio-economic signals in the Bitcoin economy. Journal of the Royal Society Interface, 11 (99), Article 20140623. https://doi.org/10.1098/rsif.2014.0623.

Hryhoruk, P., Khrushch, N., & Grygoruk, S. (2019). An Approach to Design a Composite Index of Economic Development and Identifying the Bounds of its Levels. 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (Acit’2019). (рр. 48—51).

Hunter, G. W., & Kerr, C. (2019). Virtual Money Illusion and the Fundamental Value of Non-Fiat Anonymous Digital Payment Methods: Coining a (Bit of) Theory to Describe and Measure the Bitcoin Phenomenon. International Advances in Economic Research, 25 (2), 151—164. https://doi.org/10.1007/s11294-019-09737-4.

Kandilov, I. T. (2008). The effects of exchange rate volatility on agricultural trade. American Journal of Agricultural Economics, 90 (4), 1028—1043. https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2008.01167.x.

Kozlovskyi, S., Bilenko, D., Kuzheliev, M., Lavrov, R., Kozlovskyi, V., Mazur, H., & Taranych, A. (2020). The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19. Global Journal of Environmental Science and Management, 6 (SI), 95—106. https://doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.09.

Kristoufek, L. (2013). BitCoin meets Google Trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the Internet era. Scientific Reports, 3, Article 3415. https://doi.org/10.1038/srep03415.

Kuzheliev, M. O., Zherlitsyn, D. M., & Nechyporenko, A. V. (2019). Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjustment. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR), Vol. 10, Special Issue 1, 379—383. Retrieved from https://bipublication.com/files/ijabr2019sp154Mykhailo.pdf.

Li, J. P., Naqvi, B., Rizvi, S. K. A., & Chang, H. L. (2021). Bitcoin: The biggest financial innovation of fourth industrial revolution and a portfolio’s efficiency booster. Technological Forecasting and Social Change, 162, Article 120383. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120383.

May, J. B. (2010). International financial volatility and commodity exports: evidence from the thai agricultural sector. American Journal of Agricultural Economics, 92 (3), 763—775. https://doi.org/10.1093/ajae/aap033.

Morina, F., Hysa, E., Ergun, U., Panait, M., & Voica, M. C. (2020). The Effect of Exchange Rate Volatility on Economic Growth: Case of the CEE Countries. Journal of Risk and Financial Management, 13 (8), 13, Article 177. https://doi.org/10.3390/jrfm13080177.

Omane-Adjepong, M., & Alagidede, I. P. (2020). Dynamic Linkages and Economic Role of Leading Cryptocurrencies in an Emerging Market. Asia-Pacific Financial Markets, 27 (4), 537—585. https://doi.org/10.1007/s10690-020-09306-4.

Perchuk, O. V., Makarchuk, I. M., & Yaremenko, L. M. (2019). The prospects of using cryptocurrency bitcoin as a financial innovation in the information economy of Ukraine. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, 4 (31), 419—427. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190971.

Regenstein, J. K. (2019). Reproducible finance with R: Code flows and shiny apps for portfolio analysis. CRC Press. 230 p.

Serenis, D., & Tsounis, N. (2012). A new approach for measuring volatility of the exchange rate. N. Tsounis, A. Vlahvei (Eds.). International Conference on Applied Economics, Vol. 1. (рр. 374—382). https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00043-3.

Symitsi, E., & Chalvatzis, K. J. (2019). The economic value of Bitcoin: A portfolio analysis of currencies, gold, oil and stocks. Research in International Business and Finance, 48, 97—110. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.12.001.

Tasca, P., Hayes, A., & Liu, S. W. (2018). The evolution of the bitcoin economy: Extracting and analyzing the network of payment relationships. Journal of Risk Finance, 19 (2), 94—126. https://doi.org/10.1108/jrf-03-2017-0059.

Telnova, H., Kolodiziev, O., Kuzheliev, M., Krupka, I., & Boiko, N. (2020). Foreign direct investment in the eurozone countries: stochasticity of the financial influence factors. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, 4 (35), 107—120.

Tunc, C., Babuscu, S., Hazar, A., & Solakoglu, M. N. (2020). Exchange Rate Volatility and Trade: External Exchange Rate Volatility Matters. Journal of International Commerce Economics and Policy, 11 (2), 19, Article 2050006. https://doi.org/10.1142/s1793993320500064.

Voronenko, I., Skrypnyk, A., Klymenko, N., Zherlitsyn, D., & Starychenko, Y. (2020). Food security risk in Ukraine: assessment and forecast. Agricultural and Resource Economics, 6 (4), 63—75. Retrieved from https://are-journal.com/index.php/are/article/view/364.

Yahoo! Finance Data (by quantmod). (2021). Retrieved from https://finance.yahoo.com.

Yuzvovich, L. I., Isakova, N. Y., & Mokeeva, N. N. (2019). Bitcoin financial bubbles: digitalization and modeling. A. Nazarov (Ed.). Proceedings of the 1st International Scientific Conference Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth, Vol. 81. (pp. 3—68). https://doi.org/10.2991/mtde-19.2019.12.