ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Main Article Content

Н. Єршова
О. Кривицька
Ю. Харчук

Анотація

Анотація. За результатами досліджень публікацій науковців, а також емпіричних досліджень щодо обліково-аналітичної інформації збільшується актуальність її формування в умовах дії концепції сталого розвитку. Акцентовано увагу на значущості факторів, які впливають на генерування актуальної обліково-аналітичної інформації для ухвалення рішень щодо сталого розвитку підприємства. Виокремлено фактори, що впливають на генерування актуальної обліково-аналітичної інформації за фокус-групами.


На прикладі досвіду України показано, що розвиток автоматизованих інформаційних систем у сфері обліку та аналізу збільшує роль бухгалтера в аналітичному забезпеченні управління діяльністю підприємства. Зосереджено увагу на зміні стилю управління, який впливає на формування актуальної обліково-аналітичної інформації для ухвалення рішень.  Уміння управляти критичними ситуаціями є професійною компетентністю суб’єкта управління. Це потребує поглибленої рефлексії і розуміння кожної критичної ситуації, визначення чітких позицій при формуванні нових стратегій і методів управління.


Досліджено інформаційну цінність і корисність інструментів та методів управлінського обліку (система збалансованих показників, бюджетування, управлінська звітність, управлінський аналіз) для ухвалення управлінських рішень менеджментом компаній.


Запропоновано авторську модель формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві в умовах дії концепції сталого розвитку. Обґрунтовано структуру стратегічного управлінського обліку, яка визначає конфігурацію прийомів і способів формування актуальної інформації. Визначено принципи формування обліково-аналітичної інформації на підприємстві в умовах дії концепції сталого розвитку.


Сформовано підстави для розвитку модулів стратегічного управлінського обліку як дієвої технології формування обліково-аналітичної інформації для потреб менеджменту. Окреслено пропозиції щодо змісту і завдань облікового, аналітичного, звітного модулів в системі стратегічного управлінського обліку.


Ключові слова: обліково-аналітична інформація, стратегічний управлінський облік, управління, сталий розвиток, ухвалення рішень.


Формул: 0; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 13.

Article Details

Як цитувати
Єршова N. ., Кривицька O., & Харчук Y. (2021). ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2(37), 83–94. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229931
Розділ
Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту
Біографія автора

Н. Єршова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат экономических наук, професор,

Посилання

Korniichuk, L. (2010). Teoretychni osnovy realizatsii kontseptsii staloho rozvytku [Theoretical bases of realization of the concept of sustainable development]. Ekonomika Ukrainy — Economy of Ukraine, 2, 72—83 [in Ukrainian].

Holiachuk, N. V. (2010). Oblikovo-analitychne zabezpechennia yak vazhlyva skladova upravlinnia pidpryiemstvom [Accounting and analytical support as an important component of enterprise management]. Ekonomichnyi analiz — Economic Analysis, 6, 408—410 [in Ukrainian].

Hudzynskyi, O. D., Kireitsev, H. H., & Pakhomova, T. M. (2008). Teoretychni aspekty formuvannia oblikovo-analitychnoho mekhanizmu menedzhmentu [Theoretical aspects of the formation of accounting and analytical mechanism of management]. Oblik i finansy APK — Accounting and finance of agro-industrial complex, 3, 89—93 [in Ukrainian].

Shamsi, S. B. (2019). Using the Balanced Scorecard Perspectives to Measure the Performance of Manufacturing Companies in Jordan. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23 (5), 1—15.

Shah, H., Malik, A., & Malik, M. (2011). Strategic management accounting — a messiah for management accounting? Australian Journal of Business and Management Research, 1 (4), 1—7 [in Ukrainian].

O’Connor J., McDermott I. (2006). Iskusstvo sistemnogo myshleniya: Neobhodimye znaniya o sistemah i tvorcheskom podhode k resheniyu problem [The art of systems thinking: Necessary knowledge of systems and a creative approach to problem solving]. Moscow: Al'pina Biznes Buks [in Russian].

Kryvytska, O. R. (2019). Systema kontroliu diialnosti kompanii zi strakhuvannia zhyttia yak informatsiinyi resurs [The system of control over the activities of life insurance companies as an information resource]. Problemy ekonomiky — Problems of the Economy, 1 (39), 191—198 [in Ukrainian].

Bondar, M., Iershova, N., Tkachenko, M., Garkusha, V., & Yavorsky, S. (2020). Financial decisions taking into account management reporting of enterpise. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2 (33), 84—92. Retrieved from http://fkd.org.ua/article/view/206532.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. (1987). UN. Retrieved from https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf.

Sustainability Reporting in Emerging Markets: An analysis of the sustainability reporting in selected sectors of seven emerging market countries. (2018). SIRAN, KLD, Social Investment Forum.

Azcárate, F., Carrasco, F., & Fernández, M. (2011). The role of integrated indicators in exhibiting business contribution to sustainable development: a survey of sustainability reporting initiatives. Spanish Accounting Review, 14 (1), 213—240.

Zwolak, J. (2017). The financial security of small- and medium-sized enterprises in Poland. Ekonomski pregled, 68 (4), 399—412.

Cheng, W. Y., Su, E., & Li, S. J. (2006). A Financial Distress Pre-Warning Study by Fuzzy Regression Model of TSE-Listed Companies. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 2 (2), 75—93.