ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Main Article Content

І.С. Верховод
Ю.Ю. Гурбик
Ю.Є. Вороніна
С.С. Ізбаш
Т.М. Шарова

Анотація

Анотація. Присвячено оцінці та поясненню ступеня реалізації соціального пріоритету у фіскальній політиці в Україні і визначенню резервів, спричинених розміщенням податку на доходи фізичних осіб в українській податковій системі, який буде використаний для поліпшення впливу оподаткування на соціальний добробут. Порівняльний аналіз був використаний як ключовий метод для оцінки фактичного рівня податкового тиску і відхилення його структури від бажаного на основі досвіду країн ОЕСР, показників сукупного податкового навантаження на економіку та її структуру.


На основі результатів проведеного порівняльного аналізу було визначено бачення недоліків, властивих сучасній українській податковій системі.


По-перше, досить високий рівень податкового тиску (Україна розташована над лінією тренду, що виражає залежність «ВВП на душу населення — частка податків у ВВП»), наша країна поєднується з несприятливою податковою структурою, щоб забезпечити «цільову спрямованість» податку розподіл навантаження. Як результат, керованість розподілом податкового тиску зменшується, і уряд втрачає здатність реалізовувати соціальні пріоритети у фіскальному регулюванні.


По-друге, є два параметри, які є визначальними факторами розподілу податкового тягаря між групами платників податку на доходи фізичних осіб в Україні: мінімальна сума неоподатковуваного доходу і відсутність підвищення податкових ставок для доходів, значно вищих за середній в економіці. Їхній ефект спричиняє те, що навіть доходи в розмірі прожиткового мінімуму підлягають значному оподаткуванню, проте для доходів значно вищий середній розмір податкового навантаження залишається дуже низьким порівняно з європейськими країнами.


В Україні для компенсації недовикористання фіскального потенціалу отримувачів високих доходів податковий тягар перекладається на широкі верстви отримувачів заробітної плати в офіційному секторі економіки (які мають мінімальні можливості ухилення від сплати податку на доходи і соціального внеску). Це, у свою чергу, посилює негативний вплив оподаткування на темпи зростання рівня оплати праці та умови відтворення економічної активності широких верств населення.


Ми схильні вважати, що єдиним можливим засобом подолання цих двох недоліків української податкової системи є посилення диференціації податкового тиску (зокрема, шляхом запровадження додаткової диференціації ставок податку на прибуток для різних груп платників податків), що має забезпечити, аби фактичний податок тиск приведений у відповідність із платоспроможністю (фіскальним потенціалом) платників податків.


Ключові слова: податкова система, оподаткування доходів фізичних осіб, податкове навантаження, податкові випадки, прогресивне оподаткування.


Формул: 0; рис.: 2; табл.: 2, бібл.: 17.

Article Details

Як цитувати
Верховод I., Гурбик Y., Вороніна Y., Ізбаш S., & Шарова T. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3(34), 402–412. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215585
Розділ
Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово-економічних процесів

Посилання

Cordes, J. J., & Juffras, J. N. (2012). State Personal Income Taxes. The Oxford Handbook of State and Local Government Finance. Oxford: Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (1998). Ekonomika derzhavnoho sektora [Economics of the public sector]. (A. Oliinyk, R. Skilskyi, Trans.). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Harberger, A. C. (1962). The Incidence of the Corporation Income Tax. Journal of Political Economy, 70 (3), 215—240. doi:10.1086/258636.JSTOR1828856.

Musgrave, R. A., & Peacock, A.T. (Ed.). (1967). Classics in the Teorie of Public Finance. London.

Tax reform in EU member states: 2014 report. (2014). Taxation paper: Working paper, 48.

Stiglitz, J. E. (1982). Self-Selection and Pareto-Efficient Taxation. Journal of Public Economics, 17, 213—240.

Atkinson, А. В., & Stiglitz, J. F. (1976). The Design of Tax Structures. Journal of Public Economics, 6, 55—75.

Pechman, A. (1987). Who paid the taxes, 1966—1985? Washington, D. C.: Brookings Institution.

Stern, N. H. (1976). On the Specification of Models of Optimum Income Taxation. Journal of Public Economics, 123—162.

Pokataieva, O. V. (2012). Dotsilnist uprovadzhennia prohresyvnoi shkaly opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib [The feasibility of introducing a progressive scale of personal income taxation]. Derzhava ta rehiony. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo — State and Regions. Economics and Business, 3, 235—241 [in Ukrainian].

Yefymenko, T. I., & Sokolovska, A. M. (Eds.). (2013). Dynamika podatkovoho navantazhennia v Ukraini v konteksti realizatsii podatkovoi reformy [Dynamics of the tax burden in Ukraine in the context of tax reform]. Kyiv: DNNU [in Ukrainian].

Kotsupatryi, M. M., Kovach S. I., & Bezverkhyi, K. V. (2012). Systemy opodatkuvannia diialnosti fizychnykh osib-pidpryiemtsiv v Ukraini [Systems of taxation of natural persons-entrepreneurs in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky — Current economic problems, 10 (136), 183—194 [in Ukrainian].

Zakharova, N. I., Taranenko, V. E., & Khimich, K. I. (2012). Kryterii otsiniuvannia fiskalnoi efektyvnosti mistsevoho opodatkuvannia [Criteria for assessing the fiscal efficiency of local taxation]. Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky — DSFA Bulletin. Economic sciences, 2, 162—170 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (n. d.). Ofitsiinyi sait [Official site]. Retrieved from http: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

OECD. (n. d.). Statistical information. Official statistic site. Retrieved from http: www.oecd.statistics.eu.

Top Marginal Personal Income Tax Rates. (2008). Tax Policy Center.

Rechtsinformationssystem des Bundes (n. d.). New maximum tax rate from 2016—2020. Einkommenssteuergesetz 1988 §33. Retrieved from https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40174043 [in German].