ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК ПАРАДИГМА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Main Article Content

M. N. Novikova
M. V. Borovyk
O. V. Kozureva
A. B. Olkhovska

Анотація

В статті розглянуто історичні передумови розвитку економіки знань та її впливу на формування концепції сталого розвитку економіки та суспільства як парадигми сучасного розвитку. Досліджено процес зародження та становлення економіки знань як науки, в якій першочергову роль відіграють інформація, та отримані на основі неї знання. Основою такої економіки є створення, розповсюдження та використання знань для забезпечення свого сталого розвитку та забезпечення конкурентоспроможності. Розглянуто сутність концепції постіндустріального суспільства в якій основний пріоритет в економіці перейшов від здебільшого виробництва товарів до надання послуг, проведенню досліджень, організації системи освіти та підвищення якості життя, а також досліджено внесок основних її представників (Ф. Махлуп, Т. Умесао,  М. Порат, Й. Масуд, Р. Катц) у розвиток даної концепції. Відповідно до цієї концепції виробництво, розподіл і споживання інформації розглядається як переважна сфера економічної діяльності суспільства, роль і значення промисловості об’єктивно скорочується. Визначено зміст концепції інформаційного суспільства, згідно якої в суспільство характеризується великим обсягом якісної інформації та різноманітними засобами її розповсюдження та досліджено її вплив на формування концепції економіки знань. Проаналізовано основні етапи становлення економіки знань та вплив теорії людського капіталу та теорії інтелектуального капіталу на формування економіки знань. Розглянуто процес зародження та становлення концепції сталого розвитку суспільства, згідно якого розвиток можливий тільки за умови вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Розглянуто виникнення поняття «сталий розвиток» та його характеристика.  Визначено основні історичні етапи які вплинули на формування та становлення концепції сталого розвитку економіки та суспільства. Обґрунтовано необхідність дослідження сталого розвитку суб’єктів економічних відносин на засадах економіки знань.   

Article Details

Як цитувати
Novikova, M. N., Borovyk, M. V., Kozureva, O. V., & Olkhovska, A. B. (2018). ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК ПАРАДИГМА СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 4(27), 505–512. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154362
Розділ
Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово-економічних процесів
Біографії авторів

M. N. Novikova, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, Україна;

доктор економічних наук, професор,

M. V. Borovyk, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, Україна;

кандидат економічних наук, доцент

O. V. Kozureva, Національний Фармацевтичний університет, м. Харків, Україна;

доктор економічних наук, професор

A. B. Olkhovska, Національний Фармацевтичний університет, м. Харків), Україна;

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають