Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» видається з 2007 року.

У збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Він розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів закладів вищої освіти.

Періодичність виходу6 разів на рік (до 2018 р. збірник видавався двічі на рік, з 2018 по 2020 рр. - 4 рази на рік).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24619-14559ПР від 16.10.2020 (попереднє - КВ №21816-11716ПР).

Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN):

– 2306-4994 (Друкована версія)
– 2310-8770 (Електронна версія)

Збірник наукових праць внесений до групи А переліку фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019) за спеціальностями:

  • 051 «Економіка»;
  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 075 «Маркетинг»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • 292 «Міжнародні економічні відносини».

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: