Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» видається Університетом банківської справи з 2006 року.

У збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Він розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів закладів вищої освіти.

Періодичність виходу –  6 разів на рік (до 2018 р. збірник видавався двічі на рік, з 2018 по 2020 рр. - 4 рази на рік).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №24619-14559ПР від 16.10.2020  (попереднє - КВ №21816-11716ПР).

Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN):

– 2306-4994 (Друкована версія)

– 2310-8770  (Електронна версія)

Збірник наукових праць внесений до групи А переліку фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019) за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»;
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 075 «Маркетинг»;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • 292 «Міжнародні економічні відносини».

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

Web of Science 

EBSCO (США)

- Ulrich's Periodicals Directory (США)

- Index Copernicus (Польща)

CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

- Міжнародна пошукова система Google Scholar

- ResearchBib (Японія)

- INFOBASE INDEX (Індія)

- Universal Imfact Factor (Австралія)

- Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

- Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"

- Український  реферативний журнал «Джерело»

Вартість публікаці складає 650 грн./сторінка. 

Том 1 № 36 (2021): Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики

Опубліковано: 2021-02-17

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ I МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ І ПРОЄКТІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Л. Ладонько , Н. Орлова , А. Чечель , Н. Мірко , І. Калінько

58-67

ПУБЛІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Г. Джумагельдієва, І. Драган, О. Дика , В. Загурська-Антонюк , Ю. Моісєєв

116-123

ФІСКАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ: КЕЙС КРАЇН ЄС

В. Худолей, M. Беспалов, С. Тульчинська, Р. Тульчинський, Н. Холявко

124-132

АУДИТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

М. Попов, Л. Приходченко, О. Голинська, О. Дуліна, О. Лесик

133-139

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

А. Помаза-Пономаренко, О. Назаров, М. Удянський, С. Мороз, І. Хмиров, О. Ахмедова

171-178

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕЛИКОТОВАРНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

С. Дем’яненко, М. Сагайдак ; O. Сас ; Т. Авраменко , Є. Левківський

179-189

КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Н. Радіонова, С. Бреус, М. Денисенко, Є. Хаустова, А. Матюх

190-202

ВПЛИВ ДЕСТРУКТИВНИХ ЧИННИКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ

С. Лихолат; М. Вінічук, Н. Рущишин, Т. Мединська , О. Сапінський

250-259

УПРАВЛІННЯ ДЕТЕРМІНАНТАМИ КОНКУРЕНТНОЇ ДЕВАЛЬВАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

В. Дергачова, М. Кравченко, О. Виноградова, В. Голюк, К. Кузнєцова

281-292

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ РИЗИКМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Е. Терещенко, О. Школенко, І. Космідайло, І. Каліна, Н. Шуляр

320-329

ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Н. Ткаченко, Т. Шоха, Ю. Власенко, А. Євстігнєєв

351-358

РИНОК ВИСОКОБІЛКОВИХ КОРМІВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ I ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

В. Петриченко, В. Лихочвор , І. Воронецька , Л. Федоришина , І. Петриченко

359-368

ІНВЕСТИЦІЙНА СПІВПРАЦЯ І ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ І ЄС

І. Фоміченко, Є. Міроненко , В. Шашко , Є. Болотіна , І. Сташкевич

390-397

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О. Кривицька, Г. Дорошенко , Д. Бабич , О. Крикун , В. Ковальчук

462-470

ФІНАНСОВІ І ПРАВОВСТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ: І ОРІЄНТИРИ

О. Длугопольський, А. Фаріон-Мельник, І. Білоус, Н. Москалюк, С. Банах

481-495

РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ СИСТЕМИ

Н. Юрчук, Г. Лещук , О. Ткаченко , А. Котенок , Д. Червякова

496-503

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики" видається Університетом банківської справи з 2006 року.

У збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Він розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів закладів вищої освіти.

Періодичність виходу – 4 рази на рік (до 2018 р. збірник видавався двічі на рік).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21816-11716ПР.

Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN):

– 2306-4994 (Друкована версія)

– 2310-8770  (Електронна версія)

 

Збірник наукових праць внесений до групи А переліку фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019) за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»;
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 075 «Маркетинг»;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • 292 «Міжнародні економічні відносини».

 

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлений в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: